Privacyverklaring

The Social Habit

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en diensten van The Social

Habit. The Social Habit zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken

en gebruiken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring

omschrijft The Social Habit welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en hoe The

Social Habit vervolgens met deze gegevens omgaat.